روکش زیبایی


 ما همیشه به عنوان دندانپزشک ترمیمی به دنبال ترمیم و حفظ خود دندان هستیم ولی متاسفانه بعضی وقتها بیمارانی که با تخریب گسترده دندانی پیش ما میایند فقط با روکش کردن میتوانند دندان خود را نجات دهند. خوشیختانه روکش های جدید ایمکس و زیرکونیا که قطر انها فقط یک میلی متر است بسیار محافضه کارانه تر از روکش های قدیمی میباشند و دندانپزشک فقط مجبور به برداشتن حدود یک میلی متر از دندان میباشد. ماهیت این روکش چه از جنس زیر کون باشد و چه از جنس ایمکس به این صورت است که عاری از هر فلزی میباشد و لبه سیاه لب لثه در این روکش ها وجود ندارد. همان طور که گفتیم این روکش های زیبایی بسیار جذاب تر از از روکش های معمولی میباشند . پرسلن این روکش ها هم به ساختار مینای دندان شبیه است و فرسایشی شبیه به دندان را دارند یعنی دندان مقابل روکش در جویدن صدمه نمیخورد. 

 

 تعویض روکشهای معمولی با روکش زیرکونیا . سلامت لثه در عکس پایین مشاهده میشود

 

کردن دندان ضروری می شود. روکش ها زیبایی جدید بسیار جذاب تر و سالم تر از روکش  های قدیمی هستند. پرسلن های (چینی ها) جدید بسیار به ساختمان مینای دندان شبیه هستند، فرسایش آنها هماهنگ با دندان ها است و درخششی همانند دندانهای طبیعی دارند. 

بر چسب ها : ،ایمکس ، زیرکون ،